وفاداری؛ نام‌های سیاست امیرحسین بیانی | منفی یک ۱۴ شهریور  —  ۲ مهر، ۱۳۹۹