سرخوشی امیرحسین زنجانی | منفی یک ۲ آبان  —  ۲۱ آبان، ۱۳۹۹

نمایش آثار برگزیدگان سومین فراخوان سالانه‌ی پروژه‌های محسن نمایشگاه گروهی | پاسیو | حیاط | بام ۱۱ مهر  —  ۹ آبان، ۱۳۹۹