اپیزود ۰۵ نمایشگاه گروهی | منفی یک ۱۸ بهمن  —  ۹ اسفند، ۱۳۹۸