جعبه‌افکار امیرنصر کم‌ گویان | منفی یک ۱۵ آذر  —  ۴ دی، ۱۳۹۸

ظرف از جنس مظروف مهسا الف | منفی یک ۲۴ آبان  —  ۱۳ آذر، ۱۳۹۸